Privacy policy

Scroll down for English

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Eveoh, waarvan de contactgegevens in de balk onderaan deze pagina te vinden zijn. Teneinde onze bezoekers beter van dienst te zijn, en voor verschillende marketingactiviteiten, houden wij het een en ander bij over uw websitebezoek. In dit document proberen we toe te lichten wat er exact bijgehouden wordt en wat uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn.

Logbestanden

De door Eveoh gebruikte webserver- en publicatiesoftware is zo geconfigureerd dat bij uw bezoeken enkele gegevens worden geregistreerd. Het betreft hier: het tijdstip van uw bezoek, uw IP adres, uw browseridentificatiestring, de bezochte pagina en de referer (pagina waar u vandaan kwam). Daarnaast plaatst onze publicatiesoftware mogelijk cookies (kleine tekstbestanden) op uw computer in verband met het onthouden van uw taalkeuze en dergelijke.

Omgang met gegevens

Eveoh zal de bijgehouden gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer een derde partij deze gegevens in opdracht van Eveoh verwerkt. Bij verwerking van de opgeslagen gegevens zullen deze slechts in geaggregeerde vorm verwerkt worden, zonder dat deze te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Er is geen actief beleid om opgeslagen gegevens te verwijderen na een bepaalde tijd, maar het staat iedere bezoeker vrij om zijn gegevens te laten corrigeren of verwijderen door middel van een schriftelijk verzoek bij Eveoh.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een web analytics service geleverd door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Eveoh te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die met behulp van het cookie over uw websitebezoek wordt verzameld (inclusief uw IP adres) wordt verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik te evalueren, rapportages over uw websiteactiviteit voor Eveoh samen te stellen en voor het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook verstrekken aan derde partijen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer derde partijen informatie verwerken in opdracht van Google. Google zal uw IP adres niet associëren met andere door Google bijgehouden informatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren met behulp van de instellingen in uw browser, echter kunt u hierdoor mogelijk niet de volledige websitefunctionaliteit gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met verwerking van de data over u door Google op de manier en met het doel zoals hierboven omschreven.


General

This website is run by Eveoh, of which the contact details can be found in the footer of this page. In order to serve our visitors better, and for various marketing activities, we record some information about your website visit. In this document we try to explain what information we record and what your rights on this information are.

Log files

The web server and publication software used by Eveoh is configured in a way it records some information about your visits. The recorded information consists of: the date and time of your visit, your IP address, your browser identification string, the visited page, and the referer (the page you came from). Also it is possible that our publication software places some cookies (small text files) on your computers to save your language choice et cetera.

Use of the data

Eveoh will not disclose the data to third parties, unless required to do so by law, or where such third parties process the information on Eveoh's behalf. Data will only be processed in an aggregated form, where the data cannot be linked to individual persons. There is no policy to actively remove stored data after a certain period of time, but every visitor is free to correct or remove his data by sending Eveoh a written request.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to help Eveoh analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for Eveoh and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

Other

This privacy policy has been translated from Dutch into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences of interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.